Nazad

Arheološka nalazišta na teritoriji opštine Bela Crkva

Područje Bele Crkve i njene okoline bilo je naseljeno još u kamenom dobu. Intenzivan život se nastavio i kroz ostale periode praistorije, bronzano i gvozdeno doba, o čemu svedoče brojna arheološka nalazišta

Boravili su ovde, ili samo prolazili, Tračani, Kelti, Skiti, Dačani.

Zatim su vladali Rimljani, Sarmati, Goti, Avari, Sloveni, Mađari, Turci i Austrijanci.

Sve promene dovele su do postojanja mnogobrojnih arheoloških nalazišta, koja se nalaze u slivu reke Nere, Jaruge, Karaš, pored mrtvog Karaša, kanala DTD, u Deliblatskoj peščari, kraj obale Dunava i lokalitetima u okolini naseljenih mesta, kao i u njima, što na žalost do danas nije dovoljno istraženo i publikovano.

U oklini Bele Crkve postoje mnoga arhaeološka nalazišta, najznačajnija su:

-Banatska Palanka i oblast između Jasenova and Orešva, na ovoj lokaciji se nalaze ostaci naseobina iz perioda mlađeg kamenog doba, neolita;

Bronzano doba kao period zastupljeno je kroz sledeće arheološke lokacije:

-Barutana, prostor današnjeg gradskog otpada,

-potok Dolić nadomak Crvene Crkve,

-Dupljaja, nalazište starog grada gde su pronađena čuvena Dupljajska kolica,

-Siglova ciglana, višeslojno nalazište u samom gradu Bela Crkva.

-Kapija Beskraja u Staroj Palanci, lokacija na kojoj su se smenjivale sve kulture prošlosti, počevši od kamenog doba pa sve do danas.

Arheološke Lokacije