Nazad

Srpska pravoslavna crkva

Srpska pravoslavna crkva prvi put je u Beloj Crkvi podignuta 1751. godine od drveta i bila je posvećena sv. Petru i Pavlu. Godine 1774. komanda Ilirsko-banatskog graničkog puka dostavila je predlog da se nova crkva sazida od tvrdog materijala, jer je stara postala tesna s obzirom na stalno povećanje srpskog stanovništva. Radovi su otpočeli krajem 1774. godine, a završeni 19. decembra 1780. godine. Takođe je posvećena sv. Petru i Pavlu.
Od 1780. do 1794. godine obavljani su unutrašnji radovi i postavljen ikonostas, crkveni ukrasi, stolovi i pevnica; duborezačke radove radio je Aksentije Maksimović. Godine 1800. odobrena je nabavka tri zvona.
Do kraja 1805. godine crkva je konačno izgrađena, završeni su radovi na tornju koji je pokriven bakarnim pločama, a krov je pokriven crepom. Do 1807. godine dopunjeni su slikarski radovi. Od 1808. godine do 1838. godine obavljeni su unutrašnji radovi i opravka crkve, tada su izrađene nove freske, pored toga što su popravljene stare i obnovljeni zlatarski radovi.
Slikarske radove je obavio belocrkvanski slikar Simeon Jakšić, ikone i freske na oltaru radili Pavel Ćurković i Arsenije Janković. Od 1841. do 1849. godine obavljani su unutrašnji radovi u crkvi.
Zbog baroknog stila izgradnje i čuvenih fresaka, ikona i slika, ova crkva je kao istorijski spomenik stavljena 1962. godine pod zaštitom države.

Rimokatolička crkva

Prvi doseljinici Nemci 1718. godine podigli su na pronađenim ruševinama crkvicu. Kako je u austro-turskom ratu bila porušena, 1740. godine crkva je obnovljena i posvećena sv. Ani. Godine 1778/1779. crkvica je proširena i generalno opravljena.
Odluka za gradnju nove crkve doneta je 1793. godine. Tada je određeno da se izgradi na mestu jednospratne zgrade Komande Graničnog puka koja je izgorela u poslednjem austro-turskom ratu. Godine 1803. otpočela je gradnja crkve i poručeno zvono. U 1806. godini svi radovi su završeni. Godine 1862. namešten je gornji toranj i sat, a 1868. godine gvozdena vrata.


Rumunska pravoslavna crkva

Krajem 1868. godine, na osnovu predloga Rumunske crkvene opštine , Magistrat je odobrio građevinski plac za gradnju crkve. Sledeće godine Rumunska crkvena opština otkupila je gostionu " Turska glava " koju je preuredila za privremenu bogomolju.
Gradnja rumunske crkva otpočela je 1871. godine, završena je 9. jula 1872. godine, kada je i posvećena.

Crkve

Bela Crkva, grad u kome se veroispovesti i nacije rukuju.

Srpska pravoslavna crkva
Srpska pravoslavna crkva
Rimokatolička crkva
Rimokatolička crkva
Rimokatolička crkva
Rumunska pravoslavna crkva
Rumunska pravoslavna crkva
Ruska pravoslavna crkva
Ruska pravoslavna crkva

Ruska pravoslavna crkva

Zahvaljujući donaciji kneza Dimitrija Šahovskog 1930. godine organizovano je prikupljanje dobrovoljnih priloga za izgradnju ruske crkve. Zidanje crkve je završeno 1931. godine. U oktobru 1932. godine, hram sv. Jovana Bogoslova osveštao je episkop Teofan Kurski.

Evangelisitčka crkva

Izgrađena 1878. godine u onovremenoj Maderšpahovoj ulici (današnja Jovana Cvijića). Crkva koja je 1926. godine generalno obnovljena, ne raspolaže umetničkim delima. Kako je broj evangelista nakon drugog svetskog rata smanjio, bogosluženja se u evangelističkoj crkvi ne održava godinama.