Nazad

Deliblatska peščara

Najveća je peščana pustinja u Evropi, često je nazivaju i ''Evropska Sahara'', nalazi se u jugoistočnom delu Banata. Ova prostrana oblast površine od oko 300 km², čije su glavne peščane mase okružene plodnim lesnim poljoprivrednim površinama, nastala u periodu glacijacije, predstavlja spomenik istorije prirode Panonske nizije i jedno je od retkih pribežišta za mnoge specifične vrste flore i faune, koje u evropskim i svetskim razmerama predstavljaju prirodne retkosti. Peščara predstavlja geomorfološki i ekološko-biogeografski fenomen ne samo Panonske nizije, već i čitave Evrope, kao i značajan genetski resurs.
Deliblatska peščara je ostrvo stepe i šumo-stepe, koje odlikuje izvorni mozaik travnih, žbunastih i šumskih staništa. Bogatstvo flore ovog područja se ogleda u postojanju oko 900 vrsta viših biljaka, od kojih su mnoge relikti i rariteti, kao i vrste koje su u svom rasprostranjenju ograničene na Panonsku niziju. Jedino se ovde, u odnosu na čitav prostor Srbije nalaze: banatski božur, stepski božur, pančićev pelen, šerpeti kockavica Degenova. Svoje stanište ovde je našlo i 20 vrsta orhideja. Zbog prisustva velikog broja vrsta ptica, od kojih su mnoge retke i ugrožene, ovo područje je uvršćeno u najznačajnija staništa ptica u Evropi IBA područje. Iz grupe grabljivica, koje su najugroženije, zastupljene su vrste kao što su: banatski soko, orao krstaš i orao kliktaš. Njihovo pojavljivanje uslovljeno je pašnjačkim površinama i prisustvom tekunica, koja predstavlja osnov njihove ishrane. Od stanovnika životinjskog carstva peščare, izdvaja se vuk, jelen, srna i divlja svinja. Prirodne karakteristike i jedinstvenost ovog kraja čine ga pogodnim za rekreaciju, lov i ribolov, nautički, a pre svega eko-turizam. Deliblatska peščara je proglašena za Specijalni rezervat prirode.

Lovište Deliblatska peščara

Lovište Deliblatska peščara se nalazi na površini od 33.610 hektara od čega je ograđeno 1.850 hektara tzv. „Dragićev Hat“. Lovište je u okviru JP „Vojvodinešume“ kojim upravlja šumsko gazdinstvo „Banat“ Pančevo. Od krupne divljači mogu se loviti jeleni, divlje svinje i srne, a od sitne divlje patke i guske.


Labudovo okno

U okviru Deliblatske peščare u priobalnom područiju leve obale Dunava, od Dubovca do Stare Palanke pa Dunavom preko Ade Čibuklije je prostor koji se naziva Labudovo okno. To područje obuhvata ritove i močvare koje su od velikog značaja za biodiverzitet te su od strane Ramsarske asocijacije stavljene na listu od posebnog značaja. To je prostor koji predstavlja glavnu stanicu na Balkanu u preletu ptica prilikom seobe na jug i obratno. Manji deo od 2.500 hektara močvarskih terena, rečnih ostrva i Dunava namenjen je komercijalnom lovu uz veliku kontrolu. Kao prirodni nastavak SRP „Deliblatska peščara“ pružaju se pašnjaci na atraktivno zatalasanom reljefu Malog peska (s leve i desne strane puta Dubovac – Bela Crkva, iza kanala). Oba lokaliteta predstavljaju značajna staništa prirodnih retkosti u flori i fauni (gorocvet, tekunica, slepo kuče, hranidbena područja i gnezdilišta dnevnih ptica grabljivica) koja uživaju poseban status zaštite na osnovu Uredbe o zaštiti prirodnih retkosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 50/93 i 93/93).

Deliblatska peščara

Ostavite tragove vaših stopa u poslednjoj peščari u Evropi, doživite avanturu upoznajući floru i faunu i prelepe predele Specijalnog rezervata prirode Delibatske peščara i Predela izuzetnih odlika Karaš -Nera