Nazad

Narodni muzej

Muzej je osnovan 1877. godine, kao gradski do 1941. godine, od strane grupe građana (Nemaca i Mađara) Bele Crkve u zgradi Magistrata, sa određenim istorijskim predmetima (numizmatičkim i arheološkim). Muzej je osnovao i njime rukovodio Feliks Mileker. Osnivač obnovljenog muzeja bio je profesor književnosti u Gimnaziji - Svetolik Subotić, a radio je u muzeju kao amater do 1977. godine. Od 1954. godine muzej je premešten na sadašnju lokaciju i dobija naziv Narodni.

Zgrada je pod zaštitom države kao spomenik kulture od 1989. godine, kao jedna od najstarijih zgrada u centru Bele Crkve, jer je zidana početkom 19. veka. Muzej je kompleksnog karaktera i ima više postavki (arheološka, istorijska, etnološka, umetnička, prirodnjačka, numizmatička) .

https://sites.google.com/site/narodnimuzejbelacrkva/

Narodni muzej