Nazad

Reka Karaš

Specifičnost joj daju slapovi (gatovi) koji ovom prostoru pružaju autentičnost i atraktivnost. Upravo to je velikim entuzijazmom pojedinaca pretvoreno u lepo uređen ambijent koji pruža pravi odmor i opuštanje. Pored sportskih terena, letnjeg restorana, kampa, plaže, tu je i park skulptura koji se svake godine proširuje zahvaljujući umetničkoj koloniji koja se održava početkom avgusta.
Karaš (rum. Caraş) izvire u Rumuniji i uliva se u Kanal DTD (između Dupljaje i Grebenca) a zatim njen dalji tok do Dunava koristi sadašnji kanal DTD koji pri tome ostavlja divne presečene meandre (mrtvake – Mrtvi Karaš) i danas bogate ribom. u Srbiji blizu Bele Crkve. Za vreme rimskog carstva reka je bila poznata pod nazivom Apo, što je na tračanskom značilo voda. Karaš izvire u Banatskim planinama, severoistočno od grada Anina u Ruminiji. Izvor je u blizini izvorišta reka Brzave i Nere. Tok Karaša kroz Rumuniju ima dužinu 50 kilometara, posle izvora prvo ide ka severu, ali kod grada Karašova skreće na jugozapad gde prima veliki broj pritoka. Najpoznatija u tom delu je Lisava. Odmah posle ulaska u Srbiju, Karaš dobija značajnu pritoku Burugu sa desne strane i Ilidiju sa leve. Protiče pored sela Kuštilj, Vojvodinci, Dobričevo, Straža i Jasenovo, kada dodiruje istočne delove Deliblatske peščare kod brda Dumača. Od ove tačke Karaš je deo kanala Dunav-Tisa-Dunav i prolazi pored mesta Dupljaja, Grebenac, Kajtasovo i Banatska Palanka pre nego što završi svoj 60 kilometara put kroz Srbiju i ulije se u Dunav kod mesta Stara Palanka.

Reka nera

Poslednja neukroćena reka u Vojvodini; njeni brzaci, meandri, peščane i šumovite plaže i skrivene lagune oduševiće svakog ljubitelja nedirnute prirode. Zbog svih ovih osobenosti Nera je dobila nadimak „prirodni đakuzi“. Od ribe u njenom toku se može naći dosta jaza, skobalja, mrene te od grabljivica štuke, bandara, bucova, soma dok se na samom ušću u Dunav može loviti smuđ i šaran.
Nera (rum. Nera, mađ. Néra) je reka u oblasti Banata, u Srbiji i Rumuniji, leva pritoka Dunava. Nera je duga 124 kilometra. Reka Nera ističe iz planina Semenik u rumunskom Banatu, blizu grada Rešica. Prvim delom toka reka teče južno, da bi zatim skrenula ka jugozapadu praveći klisuru između Banatskih planina i Semenika. Ovde Nera prima glavnu pritoku Ruderiju, a zatim menja pravac ka severozapadu do Najdaša i Kusića gde postaje granična reka između Srbije i Rumunije.
Tako teče narednih 14 kilometara do ušća u Dunav kod Banatske Palanke. Ovim delom toka Nera uglavnom teče ka zapadu, prolazeći kroz Belocrkvansku polukotlinu, kod lokalnih Srba u Rumuniji poznatiju kao Poljadija. Nera je bujičnog karaktera, i nekada je bila regulisana kanalom Jaruga. Postoji nekoliko potoka koji se u ulivaju u Neru (Kusićki, Bukanov, Leskovački). Pri ušću Nera je široka između 20 i 40 metara. Korito je šljunkovito i većim delom godine voda je veoma bistra i hladna. Proteklih godina primećen je porast temperature vode. Obala je većim delom obrasla autohtonim belim topolama i vrbama.

Reke

Reka Karaš
Reka Karaš
Reka Karaš
Reka Nera
Reka Nera
Reka Dunav
Reka Dunav
Reka Dunav
Izvorište Siga

Dunav sa kanalom DTD

Dunav – (nem. Donau , slov. Dunaj, mađ. Duna, ukrajinski Dunaй, rum. Dunărea, tur. Tuna) sa 2850 kilometara je najduža reka u Evropskoj uniji i nakon Volge druga najduža reka u Evropi. Protiče kroz 9 država i nekoliko glavnih gradova, pre nego što se ulije u Crno more kroz deltu Dunava u Rumuniji i Ukrajini. Dunav kroz Srbiju protiče u dužini od 588 kilometara, i to pretežno kroz Vojvodinu i celom ovom dužinom je plovan. Na delu između Stare Palanke i Rama, Dunav je veoma širok i istočni i severoistočni vetrovi stvaraju velike talase. Na levoj, banatskoj obali, od davnina postoji skela, koja ulazi u kanal Dunav-Tisa-Dunav (DTD), koji se ovde i završava. Reka Nera takođe ovde završava svoj tok u Dunavu. U priobalnom području, oko 500 metara uzvodno od ušća kanala, nalazi se rezervat prirode Labudovo okno, čuveno stanište ptica i zahvata jedan deo opštine. Stara Palanka je malo ribarsko mesto na ušću kanala, sa skelskim pristanom, restoranima sa uvek svežom ribom i ribljim specijalitetima. Kilometar udaljeno od obale je selo Banatska Palanka, a 13 kilometara dalje putem je Bela Crkva.
Kanal Dunav Tisa Dunavje jedinstveni sistem kanala protiv poplava kao i za navodnjavanje zemljišta, kao i plovni put, za otpadne vode, za turizam, lov i ribolov. Ukupna dužina sistema je 929 km, uključujući nove i stare kanale i pritoke koje su bile cele ili delom obnovljene i integrisane u sistem. U mreži postoji 51 objekat - 24 kapije, 16 predvodnica, 5 sigurnosnih kapija, 6 pumpi, kao i 180 mostova. Ova mreža omogućava dreniranje oko 700.000 hektara zemljišta i navodnjavanje 50.000 hektara. Moguća plovidba kanalom je 664 km. U sistemu kanala nalazi se 14 luka za utovar-istovar tereta. U periodu 1958 - 1976 rađena je rekonstrukcija, kao i novi kanali u postojećem sistemu kanala koji su pravljeni još za vreme Austro-Ugarske.

Siga

Izvorište pitke vode koje se nalazi na samom obodu Bele Crkve. Ušuškana između dva brdašca obraslih gustom šumom, Siga je oduvek predstavljala i jedno od omiljenih izletišta za Belocrkvane, ali i jedno od pluća grada.
Po merenjima iz novembra 1988. godine, izdašnost izvora izvora iznosila je 2,0 litara u sekundi. Međutim, nesavesnošću građana i lokalnih vlasti, izletište je potpuno ruinirano, a šumski pojas vodi beznadežnu bitku sa voćnjacima i nelegalnom sečom.